Privacy

Uw privacy is belangrijk voor Worldline.

U bezoekt momenteel de website van Worldline.

U kunt beslissen om Persoonsgegevens te delen met Worldline, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer u zich registreert voor Worldline Premium Services. De persoonsgegevens die wij als gevolg van een dergelijk abonnement verzamelen, zullen alleen door Worldline worden verwerkt om ervoor te zorgen dat u de juiste diensten ontvangt. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Omdat de bescherming en beveiliging van gegevens belangrijk is, wordt de website van Worldline gehost in de Europese Unie en Zwitserland om een passend beschermingsniveau te garanderen voor alle gegevens die worden verzameld en verwerkt. Ondersteuning van applicaties kan bijv. vanuit Worldline India gebeuren. De overdrachten die uit deze ondersteuning voortvloeien, worden opgezet volgens de EU-modelbepalingen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de doorgestuurde persoonsgegevens dezelfde bescherming genieten als wanneer zij in de EU waren gebleven.
 
Uiteraard hebt u het recht om inzage, rectificatie, wissing of een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens te vragen. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact opnemen met het Group Data Protection Office via dataprotection@worldline.com

Deze Privacyverklaring werd gepubliceerd op 3 juli 2014 en bijgewerkt op 18 december 2019. Ze kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij nodigen u uit om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Cookies

Worldline neemt de privacy van gebruikers zeer serieus en verbindt zich ertoe de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie na te leven. Daarom hebben wij de volgende kennisgeving ontwikkeld om u alle sleutels te geven om de cookies te beheren die we verzamelen terwijl u onze website bezoekt.
 

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die op een apparaat worden gedownload wanneer de gebruiker bepaalde websites bezoekt. Cookies stellen een website in staat om gebruikers te herkennen en de navigatie van gebruikers op verschillende websites te begrijpen.

In de praktijk stuurt de website die u bezoekt informatie naar de browser, die vervolgens een tekstbestand aanmaakt. Telkens wanneer de gebruiker teruggaat naar dezelfde website, haalt de browser dit bestand op en stuurt het naar de server van de website.
 

Doel van de cookies

Houd er rekening mee dat deze instellingen alleen gelden voor pagina's die zijn gemaakt door en eigendom zijn van Worldline Group. Wanneer wij een link naar externe websites toevoegen en u op deze links klikt, verlaat u onze website en zijn de instellingen en het beleid die voor onze website gelden niet langer van toepassing. U dient dan rekening te houden met het beleid en de instellingen voor cookies van de nieuwe website.

Bezwaren

Voor zover wij uw persoonsgegevens op onze website vragen, hebt u verschillende kansen om bezwaar te maken tegen het ontvangen van berichten van ons. Indien u uw persoonsgegevens uit onze database wilt laten verwijderen om geen berichten meer te ontvangen, kunt u contact opnemen met infoWL@worldline.com.