menu  
1  "TRANSACTIES". 
Druk dan op  4 "Other Cards".
5 "TOTALEN".
Andien nodig, voer nu de 4 laatste cijfers van uw terminalnummer in.
(Uw terminalnummer bestaat uit 8 cijfers en begint met "01".). 
Druk op OK om het paswoord te bevestigen. 
Stop Druk nu meermaals op Stop tot "KAART LEZEN" verschijnt.