Vooraleer u een technieker belt, probeer altijd eerst deze oplossingen. Voor u het weet kunt u weer verder.

Controleer of uw telefoon-, internet, wifi of 3G-verbinding nog werkt op een ander toestel.
Kijk bij 3G of u minimaal 2 ontvangststreepjes ziet bij het antennesymbool links bovenaan.

Eerste hulp voor een toonbankterminal 

  • Hebt u een klanten- en handelaarsmodule? Check of deze goed is aangesloten via de kabel met de connectoren.
  • Controleer of u uw betaalterminal opnieuw kunt opstarten
    via Menu 3 4 (op de handelaarsmodule indien aanwezig – anders op de klantmodule).
  • Bij kassa-integratie, druk eerst STOP OK
  • Trek de stroomkabel uit en kijk of de display uitvalt. Wacht dan 30 seconden en sluit de kabel opnieuw aan.

Eerste hulp voor een draagbare betaalterminal

  • Trek dan ook de stroomkabel aan de linkerkant van uw betaalterminal uit, of haal de betaalterminal uit het dockingstation.
  • Druk 6 seconden op de rode Stop -toets tot de betaalterminal uitgeschakeld is. Start hem terug op via de gele Corr 0n -toets.